Date:

Inschrijfformulier project Loef Buiksloterham

Dank voor uw belangstelling voor Loef!
Door middel van dit formulier schrijft u zich in als kandidaat voor de koopappartementen in dit project.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hallie & Van Klooster Makelaardij, (020) 6 816 716 of via projecten@hallie-vanklooster.nl

Alle velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.
Als u met een partner inschrijft zijn dezelfde velden voor uw partner ook verplicht.

Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Wegwijzer heeft gelezen.  Hierin staat een uitgebreide toelichting op het project en het verkooptraject opgenomen.

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen wij in behandeling nemen.  Uw inschrijving is geheel vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing. Er wordt alleen verkocht aan particulieren en voor eigen gebruik. U kunt maximaal één inschrijving inleveren, dubbele inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Belangstellenden die samen willen kopen dienen zich samen, op één formulier, aan te melden.

Bericht voor safari gebruikers: het kan voorkomen dat u een foutmelding krijgt bij het invoeren van de datum. In dat geval adviseren wij u om een alternatieve browser te gebruiken.

  Personalia

  Inschrijver

  Aanhef*
  Roepnaam*
  Voornamen*
  Tussenvoegsels
  Achternaam*
  Adres*
  Postcode*
  Woonplaats*
  Telefoon*
  E-mail*
  Geboortedatum* (dd-mm-jjjj)
  Geboorteplaats*
  Legitimatiebewijs*
  Nummer legitimatiebewijs*
  Burgerlijke staat*

  Gegevens omtrent inkomen en vermogen

  Inschrijver

  Bruto jaarinkomen*
  (in hele euro's incl. vakantiegeld en 13e maand)
  Zelfstandig ondernemer?*
  Eigen middelen* (in hele euro's)

  Huidige Woonsituatie

  Wat is uw Huidige Woonsituatie?*
  Bent u nu huurder van de Alliantie (en laat u deze woning achter bij oplevering van het nieuwe appartement):*
  Kale huur per maand* (in hele euro's)

  Voorkeuren (maximaal 37)

  Voorkeur object 1*

  Ik wil een 2e object selecteren

  Voorkeur object 2*

  Als het u niet lukt om een 2e object te selecteren, dan is uw browser niet compatible met dit inschrijfformulier en moet u Chrome, Firefox of Edge gebruiken.
  Ik wil een 3e object selecteren

  Voorkeur object 3*

  Ik wil een 4e object selecteren

  Voorkeur object 4*

  Ik wil een 5e object selecteren

  Voorkeur object 5*

  Ik wil een 6e object selecteren

  Voorkeur object 6*

  Ik wil een 7e object selecteren

  Voorkeur object 7*

  Ik wil een 8e object selecteren

  Voorkeur object 8*

  Ik wil een 9e object selecteren

  Voorkeur object 9*

  Ik wil een 10e object selecteren

  Voorkeur object 10*

  Ik wil een 11e object selecteren

  Voorkeur object 11*

  Ik wil een 12e object selecteren

  Voorkeur object 12*

  Ik wil een 13e object selecteren

  Voorkeur object 13*

  Ik wil een 14e object selecteren

  Voorkeur object 14*

  Ik wil een 15e object selecteren

  Voorkeur object 15*

  Ik wil een 16e object selecteren

  Voorkeur object 16*

  Ik wil een 17e object selecteren

  Voorkeur object 17*

  Ik wil een 18e object selecteren

  Voorkeur object 18*

  Ik wil een 19e object selecteren

  Voorkeur object 19*

  Ik wil een 20e object selecteren

  Voorkeur object 20*

  Ik wil een 21e object selecteren

  Voorkeur object 21*

  Ik wil een 22e object selecteren

  Voorkeur object 22*

  Ik wil een 23e object selecteren

  Voorkeur object 23*

  Ik wil een 24e object selecteren

  Voorkeur object 24*

  Ik wil een 25e object selecteren

  Voorkeur object 25*

  Ik wil een 26e object selecteren

  Voorkeur object 26*

  Ik wil een 27e object selecteren

  Voorkeur object 27*

  Ik wil een 28e object selecteren

  Voorkeur object 28*

  Ik wil een 29e object selecteren

  Voorkeur object 29*

  Ik wil een 30e object selecteren

  Voorkeur object 30*

  Ik wil een 31e object selecteren

  Voorkeur object 31*

  Ik wil een 32e object selecteren

  Voorkeur object 32*

  Ik wil een 33e object selecteren

  Voorkeur object 33*

  Ik wil een 34e object selecteren

  Voorkeur object 34*

  Ik wil een 35e object selecteren

  Voorkeur object 35*

  Ik wil een 36e object selecteren

  Voorkeur object 36*

  Ik wil een 37e object selecteren

  Voorkeur object 37*

  Informatiebron

  Op welke wijze bent u op Loef geattendeerd?*

  Ondertekening


  Inschrijver en (eventueel)partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld. Uw inschrijving is niet overdraagbaar.  Noch de inschrijver noch de ondernemer / verkoper kunnen aan de invulling van dit formulier rechten ontlenen en verplichten zich op generlei wijze tot koop of verkoop over te gaan. Aanvrager is er mee bekend en geeft toestemming dat door ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier de ingevulde en bijgeleverde gegevens worden opgenomen in de administratie van Hallie & Van Klooster Makelaardij, De Alliantie, Hurks en Loef resp. Buiksloterham&Co..
  Daarnaast is aanvrager er mee bekend en geeft toestemming dat de betreffende gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld aan project- en contractpartijen. We verwijzen hierbij ook naar de privacyverklaring die op onze website is opgenomen.